Vyberte stranu
0

Váš košík je prázdny

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady používania súborov Cookies

Čo sú súbory cookie ?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní internetových stránok. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich aktivitách ( napr. prihlasovacie meno, e-mail a iné nastavenia, ktoré ste zadali ), takže ich pri opätovnej návšteve daného webu nemusíte znovu uvádzať.

Ako používame súbory cookie ?

Súbory cookie používame za účelom zlepšenia našich služieb a vášho zážitku pri prehliadaní tejto webovej lokality. Súbory cookie nepoškodzujú váš prehliadač a neobsahujú žiadne konkrétne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľa webovej stránky.

Súbory cookie tretích strán

Na analýzu návštevnosti používame službu Google Analytics. Google Analytics zbiera údaje o počte návštevníkov našej webovej stránky, o zariadeniach, z ktorých naše stránky navštevujú ( vrátane IP adresy ), a ako sa pohybujú na stránkach. Účelom je analýza, štatistika a vylepšovanie webu. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke : https://policies.google.com/?hl=sk

Na našom webe používame pluginy sociálnych sietí, predovšetkým prepojenie na Facebook, za účelom zdieľania a komentovania príspevkov. Akýkoľvek iný obsah alebo prepojenie tretích strán môže obsahovať súbory cookie, ktoré môžu používať na vlastné účely. Preto by ste si mali prečítať informácie o súboroch cookie v zásadách používania týchto súborov príslušných tretích strán.

Odmietnutie alebo vymazanie súborov Cookie

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Používanie súborov cookie si viete nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Súbory cookie môžete odmietnuť, zablokovať alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie, môžete ich aj vymazať v nastaveniach vášho prehliadača. Súbory cookie môžete kontrolovať a zmazať podľa vlastného uváženia. Môžete teda vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste zabránili ich ukladaniu. V prípade, ak odmietnete používanie súborov cookie, naďalej môžete navštevovať naše webové stránky, avšak niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

Komentáre

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu – Akismet. Zásady ochrany osobných údajov služby Akismet sú dostupné na na stránke : https://akismet.com/tos/

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Zásady ochrany osobných údajov

Kto spracúva osobné údaje

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webovej stránky bohoma.sk je fyzická osoba ( ďalej len prevádzkovateľ )

Identifikačné a kontaktné údaje:

Meno : Petra Oláhová

Sídlo : Brnenské námestie 2364/11 , 946 03 Kolárovo

IČO : 51 884 020

DIČ : 1124859021

Okresný úrad Komárno

Číslo živnostenského registra : 410-32688

E-mail : info@bohoma.sk

Telefón : +421 944 778 653

Prevádzkovateľ (predávajúci) spracúva osobné údaje za účelom splnenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako je meno, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Prevádzkovateľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov kupujúceho, je povinný tieto údaje chrániť pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou alebo prístupom neoprávnených osôb.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmlúv, ktorých predmetom je dodanie našich služieb a tovaru. Táto činnosť zahŕňa príjem a spracovanie objednávok, zmlúv, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, vedenie platobnej evidencie.

Prevádzkovateľ bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, pretože spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade zákonné a nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame od vás nasledovné údaje:

Údaje pri nákupe produktov

Pri nákupe produktov požadujeme údaje ako meno, e-mailová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, ktoré sú zo zákona potrebné a nevyhnutné na splnenie kúpnej zmluvy (spracovanie objednávok, vyplňovanie faktúr, vedenie účtovníctva).

Údaje pri registrácii a vytvorení používateľského konta

Pri vytvorení používateľského konta požadujeme meno a e-mailovú adresu.

Údaje pri zasielaní noviniek

Ak nám udelíte súhlas na zasielanie noviniek, uchovávame si vašu e-mailovú adresu za účelom zasielania informácií o novinkách na váš e-mail (newsletter).

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje dotknutej osoby chrániť pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou alebo prístupom neoprávnených osôb.

Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté prepravným spoločnostiam za účelom prepravných služieb a dodania tovaru ( slovenská pošta, kuriér ).

Doba uchovávania osobných údajov

V prípade zmluvného plnenia budeme spracúvať vaše osobné údaje po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah. V prípade plnenia zákona o účtovníctve alebo daňovej povinnosti prevádzkovateľa môže byť lehota 5 rokov.

Osobné údaje, ktoré súvisia s vaším používateľským kontom, uchovávame po dobu, počas ktorej je vaše konto aktívne.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na :

– prístup k svojim osobným údajom

– právo poznať účel, dobu a príjemcov spracúvania jeho osobných údajov

– opravu osobných údajov, ak sa zmenili alebo ak sú nesprávne

– právo na vymazanie osobných údajov

– právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je ÚRAD PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.